Sorgplan

Skolen har en operativ sorgplan, der kan bruges, hvis der skulle ske ulykker eller dødsfald blandt elever, lærere eller forældre. Sorgplanen angiver hvilke gøremål, der i en given situation skal fortages og hvem, der skal foretage handlingen.