PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR - er en fælleskommunal organisation, som arbejder på at give børn de bedste udviklingsmuligheder hjemme, i skolen, i dagtilbudet eller i fritidsordningen. Fagpersonerne fra PPR er ofte kendt som "talepædagogen", "psykologen" eller ”konsulenten”.
PPR har en central placering i  kommunes indsats i forhold til børn og unge, der har særlige behov. PPR er naturlig deltager i såvel det generelle og forebyggende arbejde som i initiativer, der sigter mod at hjælpe, hvor børn har fået problemer. PPR har desuden forudsætning for at arbejde pædagogisk-psykologisk med baggrund i de tre centrale lovsystemer på undervisnings-, social- og sundheds-området.
PPR’s formål er at være et serviceorgan for kommunale dagtilbud, skoler, forvaltning, bestyrelser og udvalg i pædagogisk-psykologiske anliggender. Vi betjener børn, unge og deres familier med pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning.
 
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Danmarksgade 3 - 9690 Fjerritslev - Tlf 72 57 73 00 e-mail: ppr@jammerbugt.dk
Hjemmeside: www.ppr.jammerbugt.dk