Elevplaner

Alle elever fra 0.-8.klasse har en elevplan udarbejdet af klassens lærere. Elevplanen lægges på Forældreintra 1 gang årligt - normalt i forbindelse med efterårets forældresamtaler, og danner her udgangspunkt for denne samtale.

I 0. klasse udarbejdes elevplanen først efter jul og bruges i forbindelse med forårets forældresamtaler.