Skolebibliotek

Skolebiblioteket er en del af hele skolens daglige arbejde, og dermed ikke bare et sted, hvor man låner bøger.Skolebiblioteket er åbent til brug for klassernes arbejde, og til bestemte tider med hjælp fra skolebibliotekaren, når der skal findes bestemt materiale frem. Skolebibliotekets arbejde kan kort beskrives således:

at finde passende bøger til elevernes egen læsning, fordybelse eller underholdning

vejlede elever i brugen af biblioteket

hjælpe eleverne med at finde læsestof, som de efterspørger

at finde bøger om et eller flere emner, som klasserne arbejder med

at lave udstilling af bøger om et bestemt emne

hjælpe eleverne med at finde informationer fra bøger eller Internettet om et emne 

at give plads til at eleverne kan sidde og arbejde på biblioteket omkring emne- og projektarbejde

at skaffe materialer fra eksterne samlinger til lærere og elever

at hjælpe eleverne med at bruge mediateket

Læsning er den vigtigste disciplin i læring, så derfor afsættes tid til hver klasse til besøg på skolebiblioteket. I disse timer lærer eleverne, hvad et skolebibliotek er og kan bruges til, de låner bøger til læsetræning, til egne oplevelser og interesser samt til opgaveløsning.

Udlån af bøger foregår ved udlånscomputeren, som registrerer alle udlån og afleveringer. 0. kl. må låne 3 bøger, mens 1.-9. kl. kan låne 5 bøger.

Anne Knudsen og Kiki Bach er skolebibliotekarer.