Specialpædagogisk bistand

Specialpædagogisk bistand er et tilbud til elever, der har brug for en særlig indsats i kortere eller længere tid. Tilbuddet gives kun i samråd med forældrene, og undervisningen tilrettelægges, så den griber så lidt som muligt ind i den enkelte elevs normale undervisning.