Kontaktbog

Eleverne skal altid have kontaktbogen i tasken.Heri kan forældre meddele sygdom, bede om fritagelse, skrive beskeder med mere,ligesom klasselæreren kan skrive meddelelser heri.

Flere klasser bruger den elektroniske kontaktbog i Forældreintra. Spørg klasselæreren, hvis du er i tvivl.