Forsikring

Et barn skal gå i skole i mange år, og i  løbet af så mange år kan der ske uheld.
Skolen har pligt til at føre et rimeligt og forsvarligt tilsyn med barnet, når det er i skole, og når det deltager i aktiviteter, der er arrangeret af skolen,f.eks. ture og lejrskoler.

Lever skolen ikke op til den forpligtelse, har den ansvaret for en eventuel forvoldt skade.
Hvis skolen har levet op til denne forpligtelse, og der alligevel sker et uheld, da er det barnets ansvar – uanset alder.

Jammerbugt kommune har ikke tegnet nogen forsikringer, som dækker skoleelever i skoletiden. Skolen opfordrer derfor forældrene til selv at tegne en ulykkesforsikring, som dækker alle døgnets timer (heltidsulykkesforsikring).

Hvis en elev ødelægger eller beskadiger en anden elevs tøj, er det en sag mellem de 2 parter og erstatningsspørgsmålet er skolen uvedkommende.

Hvis en elev beskadiger skolens bygninger,materiel eller andet, er det forældrenes forsikringsselskab eller forældrene selv, der skal betale, såfremt eleven kan gøres erstatningsansvarlig.

Hvis en elev får stjålet noget i skoletiden, kan skolen ikke gøres ansvarlig. Måske dækker familiens indbo/familieforsikring.