Karaktergivning på Saltum Skole

Karaktererne gives første gang inden 1. december både i 8. og 9.klasse, da disse skal bruges i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingen og skole-/hjem-samtaler.

I februar gives 9.klasse karakterer i forbindelse med gennemførelse af terminsprøver, hvilke skal bruges i forhold til optagelse.dk

I maj skal 9.klasse have karakterer i skriftlige og udtrukne fag inden de skriftlige prøver begynder. De sidste gives inden de mundtlige prøver begynder.

I 8.klasse gives de sidste karakterer lige inden sommerferien, så eleverne kan få dem med hjem på sidste skoledag.