Kompetenceforum

Når en elev har brug for særlig opmærksomhed eller støtte behandles dette i skolens kompetenceforum. Her deltager medarbejdere fra PPR, skolens ledelse, skolens læsevejleder og skolens ressourcelærer. Når en elev drøftes, deltager klasselæreren, ligesom forældrene er velkomne til at være med.